Creators Creators Creators

Tại Takademy

Các nhà sáng tạo nội dung được định hướng về thương hiệu cá nhân rõ ràng, hỗ trợ phát triển không chỉ về mặt kĩ thuật thi đấu, khả năng sản xuất nội dung và xây dựng, quản lý cộng đồng.

Tại sao nên
tham gia
takademy?

Tại sao nên
tham gia
takademy?

Tại sao nên
tham gia
takademy?

Tại sao nên
tham gia
takademy?

Tại sao nên
tham gia
takademy?

Tại sao nên
tham gia
takademy?

Phát triển nội dung

Các nhà sáng tạo nội dung sẽ được định hướng và xây dựng kế hoạch nội dung phù hợp nhằm gia tăng giá trí tích cực trong cộng đồng cũng như quảng bá thương hiệu cá nhân hiệu quả.

Xây dựng chiến lược thương hiệu

Mỗi nhà sáng tạo nội dung khi tham gia vào chương trình đào tạo của Takademy sẽ được xây dựng những chiến lược phát triển thương hiệu cá nhân chuyên biệt nhằm đem lại những ấn tượng riêng trong cộng đồng game.

Quản lý cộng đồng người hâm mộ

Các cộng đồng người hâm mộ đều là điểm trọng tâm trong mỗi kế hoạch phát triển cá nhân của các nhà sáng tạo nội dung với các hoạt động mang tính tương tác cao, lan tỏa những giá trị tích cực.

TRỞ THÀNH CREATOR

WORK HARD
PLAY HARDER

WORK HARD
PLAY HARDER